อารธรรมกรีก-มิโนส

Featured

วิชา ประวัติศาสตร์

ครูที่ปรึกษา

อ. อรวรรณ   กองพิลา

คำถาม

วิชา ประวัติศาสตร์

ครูที่ปรึกษา

อ. อรวรรณ   กองพิลา

คำถาม

1.มิโนส เป็นกษัตริย์ของเกาะ ?

2.อักษรที่ใช้จากที่พบในแผ่นดินเหนียว พบว่าเป็นตัวอักษรแบบที่ เรียกว่า ?

3.ตำนานเล่าว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่รักศิลปะ ในรัชสมัยของพระองค์มีศิลปินหลายคนที่ ?

4.ทำไมพระนางยุโรป (Europe) มีสัญลักษณ์ประจำพระองค์เป็นรูปวัว ?

5.ระบบบริหารทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นอย่างไร ?

โฆษณา